דוח אירוע סייבר

אירוע סייבר בארגון הינו אירוע עם פוטנציאל של נזקים נמוכים, בינוניים וגבוהים.אירוע סייבר מושפע מגורמים שונים הקשורים לאירוע החל מכמות המשתמשים הקשורים לאירוע, דרך מידת השפעה על הארגון והנזק שיכול להיגרם בעקבותיו. נזקי סייבר נחלקים לקטגוריות שונות ובמקרים שונים אותם נזקים מאירוע הס

 
 
 
 
 
(0)
489 times
Add to favorites
Security
4/27/2019
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook