בעמוד זה תוכלו למצוא קישור להורדת חומרים הקשורים להרצאה שהועברה לקבוצת המשתמשים הישראלית של SQL Server.

הקובץ כולל מצגת שהועברה בהרצאה ואת כל הקודים (שאילתות SQL).

שאלות ניתן להעביר למרצה בפייסבוק או בפורום :-)

Transact-SQL: The Power of INSTEAD OF Triggers (Ronen Ariely)

A trigger is a special kind of stored procedure that automatically executes when an event occurs in the database server. For example on insert, update or other DML and DDL query's execution events. We can create DML triggers on tables to execute after or INSTEAD OF events, but a view can be referenced only by INSTEAD OF triggers. An "INSTEAD OF trigger" is executed instead of the original event, and not combining with it. In this session, we will go step by step, and we will create different triggers, discuss different cases, and mention some useful tips and tricks.