PowerShell ile networkunuz IP taraması yaparak kullanılan IP adreslerini öğrenebilirsiniz.

 

Belirlediğiniz IP aralığında (1..254) yer alan IP adreslerine ping atarak dönen sonuçları görüntüleyebilirsiniz.

 

 

PowerShell
Düzenle|Kaldır
1..254 | %{ping -n 1 -w 15 192.168.101.$_ | select-string "reply from"}

 

 

Diğer komutumuz ise ping işlemi sonucunda başarılı olan IP adreslerini listeler.

 

 

PowerShell
Düzenle|Kaldır
1..255 | foreach-object { (new-object system.net.networkinformation.ping).Send("192.168.101.$_") } | where-object {$_.Status -eq "Success"| select Address

 

DHCP kullanan network yöneticileri için yararlı olacaktır diye düşünüyorum.