Windows işletim sistemlerinizde anlık kaynak kontrolünü PowerShell üzerinden yapmak isterseniz aşağıdaki kodu kullanarak kolayca kontrol edebilirsiniz. Notepad üzerine kodu yapıştırdıktan sonra ismini dosyaismi.ps1 şeklinde kaydetmeniz ve sonrasında PowerShell üzerinden bu dosyayı çalıştırmanız yeterli olacaktır.

 

 

PowerShell
Düzenle|Kaldır
while($true) 
{ 
 
    $ComputerCPU = (Get-WmiObject  -Class win32_processor -ErrorAction Stop | Measure-Object -Property LoadPercentage -Average | Select-Object Average).Average 
 
    $ComputerMemory = Get-WmiObject  -Class win32_operatingsystem -ErrorAction Stop 
    $UsedMemory = $ComputerMemory.TotalVisibleMemorySize - $ComputerMemory.FreePhysicalMemory 
    $Memory = (($UsedMemory/ $ComputerMemory.TotalVisibleMemorySize)*100) 
    $RoundMemory = [math]::Round($Memory, 2) 
     
    #$disk = Get-PSDrive C | Select-Object Used,Free  
     
    $TotalDisk = Get-WMIObject Win32_LogicalDisk -Filter "DeviceID='C:'"  | ForEach-Object {[math]::truncate($_.Size / 1GB)} 
    $FreeSpace = Get-WMIObject Win32_LogicalDisk -Filter "DeviceID='C:'"  | ForEach-Object {[math]::truncate($_.freespace / 1GB)} 
 
    $Date = Get-Date -DisplayHint Date -Format MM/dd/yyyy 
 
    $Time = Get-Date -DisplayHint Time -Format HH:mm:ss 
 
    Write-Host "Date: " $Date " Time: " $Time " CPU: " $ComputerCPU " Memory: " $RoundMemory " Free Space: " $Freespace " Total Size : " $TotalDisk 
     
    sleep 2 
} 
 
 
PowerShell
Düzenle|Kaldır
PS C:\Users\Administrator\desktop> .\x.ps1 
Date:  04/10/2019  Time:  17:45:16  CPU:  1  Memory:  19.25  Free Space:  23  Total Size :  59 
Date:  04/10/2019  Time:  17:45:22  CPU:  1.75  Memory:  19.31  Free Space:  23  Total Size :  59 
Date:  04/10/2019  Time:  17:45:29  CPU:  12.75  Memory:  19.26  Free Space:  23  Total Size :  59 
Date:  04/10/2019  Time:  17:45:35  CPU:  0.75  Memory:  19.26  Free Space:  23  Total Size :  59 
Date:  04/10/2019  Time:  17:45:42  CPU:  1.25  Memory:  19.26  Free Space:  23  Total Size :  59 
Date:  04/10/2019  Time:  17:45:48  CPU:  0.75  Memory:  19.26  Free Space:  23  Total Size :  59 
Date:  04/10/2019  Time:  17:45:54  CPU:  0.75  Memory:  19.25  Free Space:  23  Total Size :  59 
Date:  04/10/2019  Time:  17:46:01  CPU:  1  Memory:  19.25  Free Space:  23  Total Size :  59 
Date:  04/10/2019  Time:  17:46:07  CPU:  1  Memory:  19.26  Free Space:  23  Total Size :  59 
Date:  04/10/2019  Time:  17:46:14  CPU:  0.75  Memory:  19.25  Free Space:  23  Total Size :  59 
Date:  04/10/2019  Time:  17:46:20  CPU:  3.25  Memory:  19.25  Free Space:  23  Total Size :  59 
Date:  04/10/2019  Time:  17:46:27  CPU:  11.5  Memory:  19.25  Free Space:  23  Total Size :  59 
Date:  04/10/2019  Time:  17:46:33  CPU:  0.5  Memory:  19.28  Free Space:  23  Total Size :  59 
Date:  04/10/2019  Time:  17:46:39  CPU:  1.5  Memory:  19.25  Free Space:  23  Total Size :  59 
Date:  04/10/2019  Time:  17:46:46  CPU:  0.5  Memory:  19.25  Free Space:  23  Total Size :  59