Sürekli ihityaç oluşturan dosya yedekeleme işlemleri için periyodik basit bir çözüme ihtiyacınız var ise aşağıdaki script tam sizin için kaynak ve hedef lokasyonları belirterek istediğiniz saat veya zaman dilimini planlayıp dosyalarınızın yedekelme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

 

Unutmayın yedekleme aynı sistem üzerinde tutulması doğru bir çözüm değildir. Yedekleme yaptığınız yer farklı bir fiziksel cihaz hatta farklı bir lokasyonda olmasını öneririm.

 

Kodumun temelini robocopy ve task scheduler oluşturmaktadır. Task Scheduler ile planladığım taskı robocopy ile hedef lokasyona kopyalıyorum.

 

 

PowerShell
Edit|Remove
$Trigger= New-ScheduledTaskTrigger -At 10:00am –Daily  
$User"NT AUTHORITY\SYSTEM"  
$Action= New-ScheduledTaskAction -Execute "PowerShell.exe" -Argument "robocopy.exe C:\a C:\b /mir /mt:96 /r:3 /w:3 /np /ts /bytes /xd > c:\log.txt"  
Register-ScheduledTask -TaskName "test" -Trigger $Trigger -User $User -Action $Action -RunLevel Highest –Force 
 

 

Örnek çalışma şeklini aşağıda görebilirsiniz.

 

 

PowerShell
Edit|Remove
PS C:\Users\Administrator\Desktop> $Trigger= New-ScheduledTaskTrigger -At 10:00am -Daily 
 
PS C:\Users\Administrator\Desktop> $User= "NT AUTHORITY\SYSTEM" 
 
PS C:\Users\Administrator\Desktop> $Action= New-ScheduledTaskAction -Execute "PowerShell.exe" -Argument "robocopy.exe C:\a C:\b /mir /mt:96 /r:3 /w:3 /np /ts /bytes /xd > c:\log.txt" 
 
PS C:\Users\Administrator\Desktop> Register-ScheduledTask -TaskName "test" -Trigger $Trigger -User $User -Action $Action -RunLevel Highest -Force 
 
  
 
TaskPath                                       TaskName                          State 
 
--------                                       --------                          ----- 
 
\                                              test                              Ready 
 
  
 
  
 
PS C:\Users\Administrator\Desktop>