Buffer Pool Extension או בשם המקוצר BPE היא תוספת חדשה בגרסאות Standard ו Enterprise של SQL Server 64 Bit. באופן תיאורטי הרחבה זו יכולה לשפר באופן משמעותי את היכולת של מערכות הצורכות זיכרון כגון OLTP. ההרחבה מבוססת על הוספת Buffer Pool היושב על מחיצה מהירה (SSD למשל), ובכך מאפשרת להרחיב את השימוש בזיכרון RAM. ה BPE יראה עבור המשתמש כזיכרון מטמון נוסף. רכיב בשם Buffer Pool Manager אחראי על ניהול המידע בזיכרון המטמון המורחב (תיאום בין ה RAM לבין ההרחבה). ההרחבה נעשית על ידי יצירת מטמון זיכרון הירארכי, כאשר הרמה העליונה מתקיימת ב RAM והרמה השנייה בהרחבה של הזיכרון המטמון.

למאמר המלא אפשר לגשת לקישור הבא