Əziz oxucu !

Dərslik üç hissədən ibarət olacaq. Fikrim Azərbaycan dilində geniş bir Active Directory resursu yaratmaq və bu mövzu əsasında gənclərin öz biliklərini daha yaxşı təkmilləşdirməsinə dəstək olmaqdır. 

M ö v z u l a r

1.  Active Directory haqqında ilkin məlumat.....................................04

2.  AD DS (Domain Controller): Sazlanması.....................................09

3.  AD DS (Domain Controller)– PowerShell üzərindən sazlanması.......20

4.  AD DS : Funksionallığın Təsdiqlənməsi.......................................22

5.  Reverse Lookup Zone:  Tənzimlənməsi......................................24

6.  Additional Domain Controller: Sazlanması..................................31

7.  Additional Domain Controller: PowerShell Üzərindən Sazlanması....44

8.  Additional Domain Controller: IFM vasitəsilə sazlanması...............45

9.  Read-Only Domain Controller: Sazlanması.................................51

10. Active Directory Child Domain: Sazlanması................................60

11. Active Directory Tree Domain: Sazlanması.................................65