ابزار ادغام رایگان PST برای ادغام فایل های PST بزرگ به فایل های PST مجانی

فایل های Outlook PST را با استفاده از ابزار ادغام PST GainTools ترکیب و ادغام کنید. این نرم افزار فایل های PST چندگانه را در یک فایل PST ادغام می کند.

merge-pst.exe
 
 
 
 
 
(0)
154 times
Add to favorites
Office
2/27/2018
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook
Verified on the following platforms
Windows 10 Yes
Windows Server 2012 Yes
Windows Server 2012 R2 Yes
Windows Server 2008 R2 Yes
Windows Server 2008 Yes
Windows Server 2003 Yes
Windows Server 2016 No
Windows 8 Yes
Windows 7 Yes
Windows Vista Yes
Windows XP Yes
Windows 2000 Yes
This script is tested on these platforms by the author. It is likely to work on other platforms as well. If you try it and find that it works on another platform, please add a note to the script discussion to let others know.