Rozwiązanie to stawia przed sobą 2 cele. Pierwszy to Export komentarzy do pliku zewnętrznego, drugi to ich Import. Jak bardzo można ułatwić sobie ten proces i na ile sposobów można go zrealizować? Na te pytania odpowiedź można znaleźć poniżej.

Oto dodatek do Excela “Tworzenie kopii komentarzy” przedstawiający podzielony interfejs:

Export – Zawierający możliwość zapisu komentarzy z całego skoroszytu, wskazanych arkuszy, arkusza na którym obecnie się znajduje użytkownik czy zakresu jaki został zaznaczony. Opcjami dla tego mechanizmu jest nadpisanie danych ostatniego eksportu lub dopisanie nowych komentarzy do już istniejącego zapisu (Podczas importu duplikaty zostaną nadpisane ostatnimi wartościami), oraz skasowaniem komentarzy z wyznaczonego obszaru, aby jedynym źródłem informacji był plik exportu.

Import – To część ekranu w interfejsie, w którym można wskazać zaimportowanie komentarzy do tych samych adresów komórek, z których zostały pobrane (zgodnie z nazwami arkuszy), po adresach i treści jakie z tych komórkach (czyli jeśli zmieniono treść w komórce, to komentarz nie zostanie wpisany) oraz po treści komórki źródłowej (czyli jeśli np arkusz posiadał wpis, który zmienił swoje położenie i znajduje się w innym miejscu arkusza, to mechanizm go odnajdzie i tam wprowadzi zapisany komentarz).

Proces importu posiada jeszcze możliwość dodania do starego komentarza, nowego (nie nadpisywanie go, a uzupełnienie dodatkowym wpisem), nadpisanie tylko importowanych oraz usunięcie wszystkich innych, nie związanych z importem wpisów.

W imporcie można jeszcze wybrać źródło i miejsce docelowe. Domyślnie wybranym jest import całości danych (jeśli jest taki arkusz w aktywnym skoroszycie to zostanie tam zaimportowany komentarz), import wybranych danych (czyli wyznaczamy część zapisanych danych po nazwie arkuszy pobranych z exportu oraz wyznaczany taką samą ilość i zgodną w nazwie grupę arkuszy aktywnego skoroszytu, nie wybrane zostaną pominięte w imporcie) oraz import do konkretnego arkusza 1:1 (który może posiadać taką samą nazwę, ale nie musi, więc podczas wyboru innego zostanie on potraktowany jakby nosił tą samą nazwę co arkusz docelowy).

Interfejs posiada też datę ostatniego exportu oraz w ostatniej chwili otrzymał liczbę komentarzy dla Exportu i Importu uzależnioną od wybranych opcji.

 

Zmiany funkcjonalności dodatku będą emitowane zgodnie z tym linkiem: http://vbatools.pl/tworzenie-kopii-komentarzy/ 

 

Dodatek wykonany jest w języku VBA dla wersji Office >= 2007 (oraz 365)

Jeśli uważasz, że to użyteczna informacja - sięgnij gwiazd  


Zainteresowani zakupem dodatku proszeni są o kontakt i zapoznanie się z warunkami licencji.

 

(c) Shon Oskar – www.VBATools.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.